Drama en un acte i en vers, escrit per Pau Guiteras i Pau Rosés.

“La acció del drama passa durant lo memorable bloqueig de Barcelona per las tropas de Felip V y en lo dia onze de Septembre de l’any 1714.”1

 

REPRESENTACIONS3

Ciutat Local Data  Intèrprets Motiu
Barcelona Centre Moral de S. Francisco de Paula1 1901, juliol 25 Joan Saigi (Mestre Blay), Borni (F. Miralles), Virolet (Anton Puig), Joan Canela (Agustí), F. Cortadellas, Roman Janué (Tallat), Josep Sala (Ciutadà primer i segon)
Granollers
Centre Catòlic
1902, setembre 2
  Festes de Granollers
Igualada
Centre Catòlic d’Obrers d’Igualada
1903, agost 24
  Festa major d’Igualada
Terrassa Sala Verdaguer del Centre Social Catòlic de l’Associació Centre Cultura El Social4 1906
Palamós
Societat Coral Lo Progrés
1906, desembre 16
 
Ripoll Cinema Ripoll, Acadèmia Catòlica5 1909, novembre
Barcelona Cercle Liberal Demòcrata Autonomista2 1916,  octubre 21 Companyia de Francesc Miralles: J. Mariné (Mestre Blay), F. Miralles (Borni), M. Serrano (Agustí), E. Pont (Virolet), J. Miralles (Tallat), R. Miralles (Carles), N. N. (Home 1r) Festival Benèfic Cultural

 

DOCUMENTS BIBLIOGRÀFICS

Coberta de l'edició de 1901 Lo forjador d’acer: drama en un acte y en vers / original de Pau Guiteras y Pau Rosés. Barcelona: Imprempta de F. Badía, 1901. (Biblioteca de La barretina ; 18)
Donatiu Millà. Top. 13006-N
Fons Sedó. Top. 16376
Accés a Biblioescènic

 

PROGRAMES

Programa del Cercle Liberal Demòcrata Autonomista de Barcelona, 1916 Programa del Cercle Liberal Demòcrata Autonomista de Barcelona, 1916 Programa del Cercle Liberal Demòcrata Autonomista de Barcelona, 1916 Cercle Liberal Demòcrata Autonomista de Barcelona, 21 octubre 1916
Top. B 20-52. R. 33064

Accés a Escena Digital

 

 

1 Lo forjador d’acer: drama en un acte y en vers / original de Pau Guiteras y Pau Rosés. Barcelona: Imprempta de F. Badía, 1901, [coberta].

2 Programa del Cercle Liberal Demòcrata de 1916.

3 Les escenificacions en cursiva provenen de la font Hemeroteca La Vanguardia

4 Web  El social de Terrassa

5 Història del cinema a Ripoll de Rosa Maria Serra (Consulta 21/07/2014)