Els documents de l’autora, o relacionats amb ella, es mostren segons la seva tipologia. L’ordre en què apareixen els documents és cronològic, de més modern a més antic, a excepció dels documents audiovisuals que estan ordenats segons els seu format (cd, dvd i vhs respectivament).