RADA -Recursos i Assessorament en Drets d’Autor-

Càpsules d’informació

 

Període de duració dels drets

     Data
de la mort de l’autor
    Abans del 7/12/1987
Després del 7/12/1987
Data realització
Abans del 7/12/1987
80 anys post mortem
80 anys post mortem
de l’obra
Després del 7/12/1987
———————-

70 anys post mortem

Distinció entre obra fotogràfica i mera fotografia

 

Novetats de la recent reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual

-Modificació del concepte de còpia privada, acotant el seu contingut.
-Modificació del sistema de pagament de la compensació equitativa per còpia privada, que anirà a càrrec dels pressupostos generals de l’estat.
-Introducció de la taxa google: els prestadors de serveis d’agregació de fragments no significatius de continguts divulgats en publicacions periòdiques o llocs webs d’actualització periòdica, que tenen una finalitat informativa, de creació d’opinió pública o d’entreteniment, no necessiten autorització del titular per fer difusió (excepte les imatges, obra fotogràfica o mera fotografia, que estan subjectes a autorització), però l’editor –o altres titulars del drets- tindran dret a una compensació equitativa irrenunciable, a gestionar per les entitats de gestió.
-Regulació de l’ús d’obres orfes.
-Supeditació del dret de cita en l’àmbit educatiu a remuneració als autors.
-Possibilitat de localització d’infractors de drets d’autor per la via civil.
-Ampliació de les facultats d’actuació de la comissió de propietat intel·lectual per dirigir-se contra els infractors de drets.
-Ampliació del termini de duració dels drets dels enregistraments artístics i musicals, publicats o comunicats al públic mitjançant fonograma (cd o dvd), que serà de 70 anys a partir de la data de la primera publicació o comunicació.
-Ampliació dels drets dels productors de fonogrames a 70 anys.
-Ampliació del control a les entitats de gestió.
-Implantació d’una “finestreta única” pels usuaris de llicències de les entitats de gestió, de forma que es centralitza la facturació i pagament dels imports que els usuaris hagin d’abonar a les entitats de gestió col·lectiva de drets.