Drama català en tres actes i en vers, de Francesc Pelagi Briz i Fernández (1839-1889), estrenat el 1868 amb música arreglada per Modest Vidal.1

Personatge històric: Francesc Macià i Ambert (1658-1713), conegut com a Bac de Roda, va ser un militar i un dels signataris del Pacte dels Vigatans i participà en l’aixecament a favor de Carles d’Àustria. Va lluitar en la Guerra de Successió com a cap dels Miquelets entre els anys 1703 i 1713 i fou condemnat a mort i penjat a Vic el 2 de novembre de 1713.2

“La escena té lloc el primer i segon acte a Roda i el tercer a Vich.
L’acció passa a començament del segle XVIII.”1

 

REPRESENTACIONS

Ciutat Local Data  Intèrprets
Barcelona2 Teatre Principal 1868, març 15 Antonieta Juani (Maria, filla de Bach), Gaietana Vidal (Sila, serventa), Srta. Victorino (Dona 1), N. N. (Dona 2, una vella), Emili Arolas (Bach de Roda), Francesc Torrembó (Peracols), Jaume Virgili (Cervert), Rafel Llibre (Manel), Anton comas (Pere), Josep Guardia (Ramon), MarcelCarcassona (Pepet), Josep Fernández (Ciutadà 1), Leopold Alsinellas (Ciutadà 2), Manel Montaner (Ciutadà 3), Joan Poy (Ciutadà 4), Josep Balcells (Home 1), Josep Cabrer (Home 2), N. N. (Un jove), Jaume Forquet (Un de la quadrilla), Ramon Rosset (Oficial), Pau Negre (Confrare) 

 

DOCUMENTS BIBLIOGRÀFICS

Portada de l'edició de 1868 Fons Sedó.  Top. 17562, 23483, 78545
Top. 14140-N
Accés al PDF. Accés a Biblioescènic
Portada de l'edició de 1921
Bach de Roda: drama català en tres actes i en vers  / de Francesc Pelay Briz. Dins: La Escena catalana, 2a època, Any IV, núm.90, 10 de setembre 1921. 

Top. 17507-N. Fons Publicacions periòdiques. Top. A XIX E2
Accés al PDF. Accés a Biblioescènic

 

 

1 La Escena catalana, 2a època, Any IV, núm.90, 10 de setembre 1921.

2 Bac de Roda. Viquipèdia (Consulta 24/7/2014)