Acerca de la traducción de “La serva amorosa”. Dins: Carlo Goldoni. La Criada amorosa; La Guerra; La Hostería de la Posta. Madrid: ADE, 1994, p. 43-49

[catàleg]

 

Disminuyen los casos de traición. Tele/eXprés (12 setembre 1973)

   

Notas del revisor. Dins: Santiago Rusiñol; Jacinto Benavente, tr. Llibertat! ¡Libertad! Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2000. (Literatura dramática iberoamericana; 28) p. 43-46

[catàleg]

 

Nota del traductor. Dins: Guillem-Jordi Graells, tr.; Jaume Melendres, tr. Fantasio. No feu bromes amb l’amor? Barcelona: Institut del Teatre, 1988. (Col•lecció popular de teatre clàssic universal; 30) Premi Adrià Gual 1985

[catàleg]

 

Nota del traductor. Dins: Patrice Pavis. Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós, 1998. p. 17

[catàleg]

 

Nuevos datos sobre nuestra curiosidad intelectual. Tele/eXprés (19 setembre 1973) 

   

Reus-Valladolid-Londres. Tele/eXprés (28 juny 1973)

   
Traduir respiracions. Ponència a les Jornades de traducció teatrals. Universitat de Vic, 1999    

Traduire Goldoni aujourd’hui. Dins: Goldoni en Europe aujourd’hui – et demain? Strasbourg: Circé, 1995. p. 53-96.

[catàleg]