PORTALS I PÀGINES WEB

Any Rodoreda (1908-2008). La celebració d’aquesta efemèride i la seva web han estat fruit de la col•laboració de la Fundació Mercè Rodoreda (Institut d’Estudis Catalans), la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull. Es pot trobar el programa d’activitats i calendari, les exposicions, rutes literàries, espectacles, produccions virtuals, audiovisuals, edicions, dossiers, activitats educatives, espais, actes acadèmics, conferències, lectures públiques, premis i ajuts i inclús es poden proposar activitats.
 
Fundació Mercè Rodoreda. Aquesta fundació depèn de l’Institut d’Estudis Catalans que és l’hereu de la propietat intel•lectual de l’autora, per acord del Ple del dia 16 de setembre de 1991. La web està dividida en dos apartats ben diferenciats: d’una banda informació sobre l’autora amb la biografia, cronologia, l’obra, les traduccions i una galeria d’imatges; i de l’altra informació sobre la Fundació amb apartats dedicats al patronat, l’espai, la biblioteca, l’arxiu, les publicacions, els premis i els ajuts i les activitats que realitza.
 
Mercè Rodoreda. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). La informació sobre l’autora es divideix en biografia, premis, obra, comentaris d’obra, entrevistes, antologia i vincles. La pàgina també està en castellà i anglès. És molt completa.
 
Mercè Rodoreda. Lletra, espai virtual de la literatura catalana de la UOC. Pàgina amb biografia i una gran selecció de recursos web al voltant de l’autora i les seves obres.
 
Mercè Rodoreda, vida secreta. Pàgina dedicada al capítol de la sèrie El meu avi de Televisió de Catalunya, amb el text del programa, una cronologia de l’autora, biografia dels entrevistats, transcripció d’algunes cartes i documentació.