Autor J. W. von Goethe
Traducció Joan Maragall
Direcció Adrià Gual
Escenografia
Maurici Vilomara
Repartiment Cunill (Eridon), Ferrer (Amina), Cazorla (Agleya), Gatuellas -segons crítica 11/12/1903 La Vanguardia– i Ramon Tor -segons programa de mà  

PROGRAMES DE MÀ

  Primera representació, 9 de desembre de 1903.
Fons Gual. Top. 8-3. Reg. 8800
0.
Segona representació, 4 de gener de 1904. El programa té un error d’impresió ja que hi figura com 1903.
Fons Gual. Top. C-F/14.

 

IMPRÈS
Fitxa de la publicació: Medio siglo de teatro en Barcelona 1901-1950. (Talia en fichas ; 10), p. 26. Anvers: fotografia de la representació. Revers: text de la fitxa.
Fons impresos. Top. 370-06. Reg. 38165. Donatiu d’Enric Borràs.