PROGRAMA DE TEMPORADA DE LA COMPANYIA COMIC-DRAMÀTICA DEL SINDICAT D’AUTORS DRAMÀTICS CATALANS. FONS D’IMPRESOS. Top.B24-22
 


FOTOGRAFIES  DE MANETES PUBLICADES A PREMSA O REVISTA SENSE IDENTIFICAR. FONS SEDÓ. Àlbum de celebritats XIX
Lluís Blanca en el personatge El rei.
Rafel Bardem en el personatge d’Eurimedon.
Carles Capdevila en el personatge de Deimó.
Emilia Baró en el personatge de Nausica?.
August Barbosa en el personatge de Mariner.
Ramona Mestres en el personatge de Dimantia.
D’esquerra a dreta en els personatges de donzelles de Nausica: Carme Buxadós, Ramona Mestres, Josepa Persiva  i Carme Huguet.
D’esquerra a dreta: Elvira Fremont en el personatge de La reina, Ramon Tor en el personatge de Dimant i Josepa Persiva en el personatge de Donzella.
D’esquerra a dreta en primer pla: Elvira Fremont en el personatge de La reina, Jaume Borràs en el personatge d’Ulisses i Lluís Blanca en el personatge El rei.
Emília Baro en el personatge de Nausica i Carles Capdevila en el personatge de Deimó.

També tenim una fotografia. Mides: 8,5 x 11,4 cm.
Fons Jaume Borràs. Top. 280-26. Reg. 32371.

FOTOGRAFIA D’AMADEO
Targeta postal . Unión Universal de Correos. Fotografia d’estudi d’Amadeo on Jaume Borràs està caracteritzat del personatge d’Ulisses.
Fons Curet. Top. 281-02. Reg. 26040/63.

Fons Jaume Borràs. Top. 280-26. Reg. 32347
. Amb el nom de Jaume Borràs escrit en tinta negra a la part inferior central de la fotografia.

També tenim una làmina que reprodueix la mateixa fografia, donatiu de la família de Jaume Borràs.
Fons Jaume Borràs. Top. 281-02. Reg. 32346.